MSG | Mutlu Sağlık Güvenlik Eğitim Merkezi ×
© 2021 MSG | Mutlu Sağlık Güvenlik Eğitim Merkezi
Alt Başlıklar

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları olarak, iş yeri dahilinde kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin neden olduğu hastalık ve yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da önlemek için prosedürler geliştirmekle sorumluyuz.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler;

- İşçi sağlığı veya güvenliğine tehdit oluşturan faaliyetleri askıya almak,
- Kazaların nedenlerini tespit etmek veya gelecekte bu tür olayların nasıl önlenebileceğini belirlemek üzere araştırma yapmak,
- Çalışanları, potansiyel tehlike barındıran iş metotlarından veya materyallerinden korumaya yardımcı olacak önlemler almak,
- Güvenlik standartlarına ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak için iş yeri ortamlarını, ekipmanlarını veya uygulamalarını incelemek,
- Gürültü anketleri, sürekli atmosfer izleme, havalandırma araştırmaları veya asbest yönetimi planları gibi hijyen programları geliştirmek veya sürdürmek,
- Analiz için toz, gaz veya diğer potansiyel toksik madde örneklerini almak,
- Çalışanın sağlığını, rahatlığını veya performansını etkileyebilecek havalandırma, egzoz ekipmanı, aydınlatma veya diğer koşulların yeterliliğini araştırmak,
- Sağlık veya güvenlik konularında eğitim programları düzenlemek,
- Sağlıkla ilgili şikayetleri araştırmak ve kamu sağlığı mevzuatına uyduklarından emin olmak için tesisleri denetlemek,
- Tehlikeli koşul veya ekipmanları düzeltici yöntemler oluşturmak üzere mühendisler ile iş birliği yapmak,
- Acil durum prosedürleri geliştirmek

Yangın önleme ekipmanı, güvenlik ekipmanı veya ilk yardım malzemelerinin varlığını sağlamak için belirtilen alanları kontrol etmek

MSG | Mutlu Sağlık Güvenlik Eğitim Merkezi

MSG MÜŞTERİSİ OLMAK İÇİN

Hizmetlerimiz hakkında bilgi ve fiyat teklifi almak için

0 (332) 237 5133 arayın veya saglik@msgisg.com adresine mail atabilirsiniz.
Web Tasarım & Yazılım | INVIVA